Ağrısız Anestezi

Saç ekimi operasyonunun en sık rastlanan endişesi anestezi evresidir.

Standart bir operasyonda anestezi işlemi enjeksiyonla tüm bölgenin çepeçevre uyuşturulması esasına dayanır, ve yaklaşık 10 dakika kadar sürer, hem enjektörün hem de zerk edilen anestetik ilaçların ağrısı bazı kişilerde tolere edilemeyebilir.

Ağrı eşiği düşük kişiler kronik hastalığı nedeniyle ağrı duyarlılığı artanlar ya da enjeksiyon fobisi olan hastalarda  ağrısız anestezi yapılması uygundur.

Bu teknik, tabanca benzeri bir cihazla yapılır. Hastanın nöro-müsküler noktalarına yapılan cilt altı atışlar ile anestezi sinirler düzeyinde sağlanır. Bu atışlarda anestetik madde yüksek basınçla cilt altına cildi delmeden dolayısı ile ağrısız şekilde verilir. Hasta yalnız deride atış esnasında basınç hisseder, ağrı, şişlik ve kanama olmaz.

Aynı şekilde anestezik maddenin etkisi geçtiğinde oluşan enjeksiyon noktalarında da ağrı oluşmadığı için hasta operasyon sonrasında da ağrı çekmez. Hasta konforu üst düzeye çıkarılmış olur.