Uykuda Saç Ekimi

Anestezi sırasında oluşacak ağrıyı elimine etmenin bir diğer yolu da uykuda saç ekimidir, iki şekide olmaktadır.

Birincisi sedasyonla anestezidir. Hasta lokal anestezi sırasında geçireceği 10-15 dakika boyunca kısa etkili genel anestezik ilaçlarla uyutulur.  Anestezi bittikten sonra uyandırılır ve süreç bilinç açık şekilde devam eder. Özellikle enjeksiyon fobisi olan hastalarda kullanılır. Hasta ağrılı süreci uykuda ağrısız geçirir ve işlem esnasında uyanık halde devam eder. Yatar pozisyonda olduğu için bilgisayar veya telefon kullanabilir. Okuma, konuşma, anlama ve dinleme fonksiyonları korunduğu için odada sağlanan müzik veya film seçeneklerini kullanabilir, yakınları ile iletişim kurabilir, gerektiği durumlarda verilen yemek ve diğer ihtiyaçlarını giderebilir. Anestezi anındaki uykusu hariç standart saç ekimi operasyonundaki gibi devam edilir.

İkinci yöntem ise tam uyku halidir. Burada hasta uzun etkili ajanlarla tamamen uyutulur. Hastanın operasyon boyunca uyuması sağlanır. Bu yöntem daha çok yine ağrı sorunu yaşayanlarda ve özellikle klostrofobili (kapalı alan fobisi olan) hastalarda tercih edilir. Hasta operasyon sonuna kadar uyur ve uyandığında pansumanı yapılmış halde saç ekimi operasyonu tamamen bitmiştir. Hasta konforu en üst düzeyde sağlanmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu hastanın anestezi ve reanimasyon ekibi tarafından tam konsültasyonunun yapılmasıdır.  Ek hastalıklar, ileri yaş gibi olumsuz koşullar hassasiyetle değerlendirilmeli  ve  uygun hasta seçimi sağlanmalıdır.